Product was successfully added to your shopping cart.

סוגיות חברתיות בישראל 24

סקירה מהירה

כתב העת סוגיות חברתיות בישראל מתמקד במציאות הקיימת של החברה הישראלית. הוא עוסק בניתוח תהליכים, בעיות ואירועים בתחומי המערכת הריבודית, דת ומדינה, מתחים לאומיים, עדתיים וקהילתיים, מצוקה ועוני, השסע הפוליטי, סטייה חברתית, שברים בחינוך, השכלה גבוהה, יחסי עבודה וכיו"ב. כתב העת מדפיס מעת לעת גם דיונים היסטוריים, שיש בהם כדי להאיר את ההווייה הישראלית במאה ה-21.

זמינות: במלאי

50.00 ₪
סוגיות חברתיות בישראל 24
סוגיות חברתיות בישראל 24