Product was successfully added to your shopping cart.

קול אחר – הרדיו החינוכי במוסדות האקדמיים בישראל

סקירה מהירה

הרדיו החינוכי- תחנת רדיו לא מסחרית המופעלת על ידי סטודנטים במכללה, באוניברסיטה או במוסד חינוכי אחר- החל לשדר בישראל לפני כחצי יובל, ומאז הוא משמש כלי מרכזי בחינוכם, בעיצובם ובהכשרתם של אנשי התקשורת בהווה ובעתיד. תחנות הרדיו החינוכי המשדרות ממוסדות אקדמיים מאפשרות לסטודנטים ללמוד כיצד להפעיל תחנת רדיו בדרכם לכניסתם לעולם התקשורת והרדיו, ולאור השפעתה העצומה של התקשורת בימינו הן גם מכשירות אותם לצרוך את התקשורת בביקורתיות ובתבונה וליצור תכנים מקוריים, ולא פעם גם אלטרנטיביים ו"אחרים", ביחס לתכנים הנפוצים באמצעי התקשורת המרכזיים.

על המחבר:

ד"ר טל לאור הוא ראש מסלול רדיו, שידור והפקת תוכן, ומנהל שידורי תחנת הרדיו "קול אחר" בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל בשומרון. הוא עמית במכון המחקר לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה, וחוקר את הסתגלותו של הרדיו לעידן הניו מדיה. כמו כן, הוא מתמחה בתחומי התקשורת והשיווק, בפיתוח והטמעה של קונספטים רדיופוניים חדשניים בעידן התלכדות המדיה, ובפיתוח תחומי הוראת התקשורת והשיווק. 

זמינות: במלאי

45.00 ₪